Jaroslav Tůma

Varhaník, cembalista, hráč na klavichord, improvizátor, skladatel a pedagog Jaroslav Tůma (*1956) patří řadu let mezi evropskou špičku. Už v době studií zazářil na mezinárodních soutěžích. Jednu z mnoha cen získal i za provedení kompletního varhanního díla J. S. Bacha.

Jeho repertoár zahrnuje všechna stylová období včetně hudby soudobé.
Koncertuje na historických klávesových nástrojích. Na pódiích celého světa spolupracoval a spolupracuje s interpretačními legendami.

Tůmova diskografie čítá přes padesát titulů, převážně sólových. Pořídil četné snímky pro rozhlas a televizi v tuzemsku i v zahraničí.

Byl autorem a hlavním protagonistou televizního seriálu o historických varhanách. Pro Český rozhlas připravuje pravidelně pořady o varhanní i jiné klasické hudbě. Vyhledávaná jsou jeho vystoupení na hudebních festivalech.

Další informace o Jaroslavu Tůmovi